Trang chủ
Giới thiệu
Quá trình hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Các ban chuyên môn
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin liên lạc
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Chuyển đổi HTX
Tư liệu HTX
Văn bản pháp quy
Liên hệ - góp ý
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 16
Tuần này: 111
Số lượt truy cập: 9,837

Các ban chuyên môn

 

 1. Văn phòng:

 

Điện thoại: 054. 3833105

Fax: 054. 3833105

 

Chánh văn phòng: Phạm Hồng Phong
Di Động: 0903.574.142

 2.Ban Tổ chức Phong Trào:

 

Điện thoại: 054. 3817083

Trưởng ban : Trương Cường 
Di động: 0983.154.409

Fax: 054. 3833105

 3. Ban kiểm tra:

 

Điện thoại: 054. 3847892

Phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm UBKT : Lê Xuân Nhân 
Di động: 0935 662 357

 4. Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ:

 

Điện thoại: 054. 3814408

Phó chủ tịch kiêm giám đốc: Trần Lưu Quốc Doãn 
Di động: 0914.077.636

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban:

 

 I. Văn phòng:

 

1. Tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, cụ thể:

 

- Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan;

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến;

- Trình, chuyển giao văn bản đến cho các Ban và cá nhân theo ý kiến của Thường trực;

- Giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, xử lý văn bản đến;

- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

 - Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi;

- Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu theo quy định.

 

2. Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan;

 

 3. Thực hiện công tác Lễ tân đối ngoại, đón tiếp, hướng dẫn và quản lý khách đến liên hệ công tác tại cơ quan; đặt mua và tiếp nhận báo chí…theo quy định của Thường trực;

 

4. Tham mưu, đề xuất với Thường trực về việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ; Luân chuyển bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức của cơ quan;

 

5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chế độ làm việc. Quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động trong cơ quan;

 

6.Tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan. Hướng dẫn các ban, đơn vị bình xét thi đua hàng năm;

  

7. Theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ và quy chế làm việc trong nội bộ cơ quan;

  

8. Phối hợp với các Ban chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ tốt cho các Hội nghị, các cuộc họp...Ghi chép nội dung các phiên họp, các buổi làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực và các buổi họp của cơ quan;

 

9. Thống kê, tổng hợp, nắm tình hình chung về phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Thường trực chỉ đạo điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tham mưu cho Thường trực thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất; xây dựng các báo cáo sơ tổng kết thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

 

10. Phối hợp với các Ban, đơn vị tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Liên minh HTX tỉnh và của cơ quan bao gồm: Chương trình năm, quý, tháng…và bố trí, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của cơ quan. Giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc các Ban, đơn vị thực hiện kế hoạch đã được thông qua;

 

11. Theo dõi, quản lý các nguồn kinh phí và tài sản của cơ quan;

 

12. Tổ chức, sắp xếp, bố trí nơi làm việc, phòng họp, hội trường, phương tiện công tác của viên chức; chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự, vệ sinh và các công việc nội vụ khác của cơ quan;

 

 13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.

Ban quản trị
Ngày 10/07/2018
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh.
Design by HueTechCo-op