Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Chuyển đổi HTX
Tư liệu HTX
Văn bản pháp quy
Liên hệ - góp ý
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 60
Tuần này: 157
Số lượt truy cập: 9,883

53,5 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX giai đoạn 2018 - 2020

Đại biểu Trần Lưu Quốc Doãn (Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh) giải trình tại kỳ họp về chính sách hỗ trợ phát triển HTX
Trong chương làm việc ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII vào sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về quy định Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020.

 

Thực trạng phát triển HTX trên địa bàn tỉnh

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 239 Hợp tác xã (HTX); gồm 168 HTX nông nghiệp, 22 HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, 22 HTX vận tải và các HTX hoạt động trong lĩnh vực khác. Trong đó, có 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động và 206 HTX hoạt động phù hợp với Luật HTX năm 2012. Doanh thu bình quân của một HTX là 2.772 triệu đồng/HTX; Thu nhập bình quân của một HTX  là 120 triệu đồng và thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX, Liên hiệp HTX là 25 triệu đồng/năm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung quy mô các HTX trên địa bàn tỉnh còn nhỏ hẹp, số lượng lao động thường xuyên tại HTX còn hạn chế. Tiềm lực nội tại của các HTX hạn chế và yếu thế trong việc cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Các HTX nông nghiệp chỉ mới làm dịch vụ đầu vào, chưa mạnh dạn thực hiện liên doanh, liên kết để mở thêm ngành nghề mới. Bên cạnh đó, vốn và hạ tầng kỹ thuật của HTX còn yếu kém, là một trong những khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX trong quá trình chuyển đổi và xây dựng mới...

 Từ năm 2008, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008, ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chính sách này không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của Tỉnh, một số chính sách hỗ trợ chưa thật sự đem lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó, việc xây dựng và ban hành Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012.

Hỗ trợ cho khoảng 102 HTX với 53,5 tỷ đồng

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và được hỗ trợ từ nguồn Ngân sách tỉnh. Các HTX được hưởng các chính sách hỗ trợ này thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự được quy định tại các văn bản pháp luật khác (trừ các chính sách hỗ trợ không được quy định tại Quy định này, và các quy định khác cao hơn).

Các chính sách hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; Hỗ trợ về thành lập mới, sáp nhập HTX; Hỗ trợ HTX hoạt động. trong giai đoạn 2018 - 2020, hỗ trợ cho khoảng 102 HTX với tổng nguồn kinh phí khoảng 53,5 tỷ đồng. Chính sách này cũng nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 178 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Đề án xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả của Trung ương.

Theo đó, mỗi HTX được hỗ trợ tối đa không quá 02 người để áp dụng hình thức hỗ trợ thu hút và đào tạo nhân lực (mỗi người chỉ được áp dụng một trong hai hình thức). Về thu hút cán bộ, nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường mong muốn làm việc tại các HTX thời gian đầu, được hỗ trợ hàng tháng thêm bằng 50% mức lương tối thiểu vùng với thời gian hỗ trợ trong 03 năm; ngoài ra, còn hỗ trợ BHXH cho người lao động đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc tại các HTX. Về đào tạo cán bộ của HTX, cán bộ được cử đi đào tạo và được cấp bằng Đại học sẽ được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/người/năm (hỗ trợ trong 4 năm học); đào tạo và được cấp bằng Cao đẳng hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng/người/năm (hỗ trợ trong 3 năm).

Về hỗ trợ về thành lập mới, sáp nhập HTX: Đối với HTX thành lập mới có số lượng thành viên từ 07 - dưới 50 thành viên được hỗ trợ với mức không quá 30 triệu đồng; HTX có số lượng thành viên từ 50 - dưới 200 thành viên được hỗ trợ với mức không quá 40 triệu đồng; HTX có số lượng thành viên từ 200 thành viên trở lên được hỗ trợ với mức không quá 50 triệu đồng; Liên hiệp HTX thành lập mới được hỗ trợ không quá 30 triệu đồng. HTX sáp nhập, hợp nhất được hỗ trợ 50% kinh phí như đối với thành lập mới HTX.

Hỗ trợ HTX hoạt động (bao gồm hỗ trợ về lãi suất, đầu tư, ứng dụng CNTT và  hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý). Theo đó, HTX được hỗ trợ 100% lãi suất 01 năm đầu và 50% lãi suất 02 năm tiếp theo với mức vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/HTX. Hỗ trợ đầu tư cho khoảng 102 HTX đầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp như máy làm đất, máy thu hoạch, máy cấy, máy làm cỏ, máy đóng gói, máy sục khí, hệ thống máy sấy, bảo quản sản phẩm và các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mức hỗ trợ tiền mua máy móc, phương tiện, thiết bị là 25%, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa cho 01 HTX là 200 triệu đồng. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án không quá 50% vốn đầu tư và không quá 300 triệu đồng cho 01 HTX. Về ứng dụng CNTT, hỗ trợ 100% kinh phí cho HTX xây dựng 01 trang thông tin điện tử, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/trang.

Về hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, các HTX được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị Quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Các mức hỗ trợ đã căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Để nâng cao hiệu quả hoạt động HTX, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, cân đối nguồn lực để sớm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần hỗ trợ vốn, giúp cho các HTX duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ này, HĐND tỉnh chỉ xem xét, thông qua các định mức hỗ trợ, còn về điều kiện hỗ trợ và các chế tài ràng buộc khi tham gia chính sách thì UBND tỉnh cần phải quy định cụ thể, tùy vào từng thời điểm và khả năng cân đối ngân sách hàng năm. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo hỗ trợ đúng mục đích và nguồn ngân sách hỗ trợ được hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đồng thời phải xem xét sự chuyển tiếp chính sách này trong giai đoạn tiếp theo.

www.thuathienhue.gov.vn

Ban quản trị
Ngày 01/08/2018
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh.
Design by HueTechCo-op