xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 In Email
Thứ ba, 27 Tháng 1 2015 15:30

Văn Bản hướng dẫn chuyển đổi HTX

 theo Luật HTX năm 2012

 

Ký hiệu

Ban hành

Nội dung

  Luật HTX

23/2012/QH13 

20/11/2012

Luật Hợp tác xã 2012

  Nghị định

193/2013/NĐ-CP 

21/11/2013

Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một sđiều của Luật HTX năm 2012

  Thông tư

03/2014/TT-BKHĐT

26/5/2014

Thông tư 03  hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

  Quyết định

2261/QĐ-TTg

15/12/2014

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

93/QĐ-BCĐ

21/10/2014

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế

1425/QĐ-UBND

08/7/2014

Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

   Kế hoạch

94/KH-BCĐ

21/10/2014

Chuyển đổi, thành lập mới HTX theo Luật HTX 2012

 

Thông tin liên hệ: Các HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết Quy trình chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 liên hệ trực tiếp theo:

 Liên hệ trực tiếp:

1.     Ông Ngô Viết Quýt - Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh

Số điện thoại: 0914.190.425; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2.     Ông: Trần Lưu Quốc Doãn - Phó chủ tịch Liên minh HTX  Tỉnh

Số điện thoại: 0914.077.636; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ ba, 27 Tháng 1 2015 16:19
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam