xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể In Email
Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 09:50

Sáng 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương. Ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thời gian qua của các ban, bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc. Bên cạnh những kết quả đã được việc thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị (khóa XI) vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, kinh tế tập thể phát triển chậm, nguồn vốn hoạt động thấp, năng lực quản lý yếm kém, thiếu chuyên môn… Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu, ban, bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc cần tập trung phân tích nguyên nhân, đưa ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn Kết luận 56 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, ban, bộ, ngành, các địa phương chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập tập, HTX; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật HTX năm 2012 và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 -2022; kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Được biết, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 235 HTX thuộc các lĩnh vực. Bám sát Kết luận 56 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Tỉnh ủy, sự lãnh, chỉ đạo của các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các HTX trên địa bàn đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường. Nhiều HTX đã có sự phát triển về quy mô và chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và là một thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Theo thuathienhue.gov.vn

Cập nhật ngày Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 09:55
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam