xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể năm 2015 In Email
Thứ ba, 29 Tháng 12 2015 10:38

Chiều ngày 24/12/2015, Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể năm 2015, đề ra nhiệm vụ công tác năm 2016 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thay đổi, đăng ký HTX theo Luật HTX năm 2012.

Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 242 HTX với 175.000 thành viên, trong đó có 126/230 HTX, Liên minh HTX đang hoạt động đã thay đổi, đăng ký HTX và phù hợp với Luật HTX năm 2012, đạt tỷ lệ 54,78%. Doanh thu của HTX với thành viên ước đạt 2.800 triệu đồng, lợi nhuận bình quân ước đạt 124 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại HTX ước đạt 13 triệu đồng/năm. Các HTX cũng đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích nghi với cơ chế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, nhiều HTX đã có sự phát triển tích cực về quy mô và chất lượng hoạt động, đồng thời, khẳng định rõ vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống thành viên.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế tập thể (KTTT) và hoạt động của BCĐ phát triển KTTT năm 2015 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: một số cấp uỷ Đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của KTTT trong cơ chế mới, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 47 của Tỉnh uỷ về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT". Công tác quản lý nhà nước về KTTT vẫn còn hạn chế. Có nơi chưa hiểu đúng đắn và sâu sắc về Luật HTX; chưa thống nhất trong nhận thức và chỉ đạo, cá biệt, có nơi còn vi phạm nguyên tắc "Tự chủ, tự chịu trách nhiệm; dân chủ và bình đẳng trong quản lý HTX". Một số địa phương còn lúng túng và thiếu biện pháp chỉ đạo quyết liệt đối với các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ (quy mô thôn), tồn tại hình thức, khó khăn trong việc tiến hành chuyển đổi, đằn ký lại nhưng vẫn không chịu hợp nhất, sáp nhật hoặc giải thể theo quy định của Luật HTX 2012...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ về phát triển KTTT năm 2016 và đẩy mạnh công tác của BCĐ phát triển KTTT về chỉ đạo đăng ký lại HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012, đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành và chính quyền, BCĐ phát triển KTTT các địa phương, các HTX tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Kết luận 56-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch 47-KH/TU của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò KTTT trong nền kinh tế. Phát triển KTTT trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương. Song song đó, tiếp tục có biện pháp tháp gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện để giúp các tổ chức KTTT, HTX tổ chức, củng cố lại hoạt động theo đúng bản chất KTTT, Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới. Ngoài ra, tổ hợp tác, hợp tác xã cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT ngày càng phát triển...

Dịp này, Chủ tịch đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo http://www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 4 2016 07:49
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam