xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ tham mưu Liên minh HTX các tỉnh In Email
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 14:41

Ngày 04-05/4, tại thành phố Vũng Tàu, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phối hợp của Văn phòng Cơ quan Liên minh HTX các cấp, hướng dẫn triển khai một số đề án trọng điểm.

Đây là lần thứ hai do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác tham mưu thông qua việc tập huấn, đào tạo cho cán bộ chủ chốt của các Ban, phòng trực thuộc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào.

 

 

Nhiều nội dung quan trọng được đưa giới thiệu, tập huấn lần này, đó là: nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng, đổi mới hoạt động hệ thống Liên minh HTX; Xây dựng phát triển kinh tế hệ thống Liên minh HTX các cấp; Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tổng hợp; Các biểu mẫu báo cáo định kỳ; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp; Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã; Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị bền vững...

Thời gian qua, các ban, phòng Liên minh HTX các cấp đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ tham mưu điều hành công việc hàng ngày, chủ động tổ chức tổng hợp thông tin và báo cáo các đơn vị trực thuộc, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các công văn tài liệu đi và đến… Tuy nhiên, do cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ của hệ thống Liên minh HTX thiếu đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; chức năng nhiệm vụ được quy định nhưng chưa thật sự rõ ràng, chồng chéo. Vì vậy, việc cập nhật cung cấp thông tin chưa được kịp thời; công tác tham mưu cho lãnh đạo thiếu chiều sâu nên ảnh hưởng đến việc chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn đọng và phát sinh. Ngoài ra, đa số cán bộ làm công tác tại văn phòng Liên minh HTX chưa qua đào tạo bài bản, làm việc kiêm nhiệm, thiếu chuyên nghiệp; các biểu bảng và hướng dẫn cung cấp thông tin thiếu thống nhất trong toàn hệ thống Liên minh HTX, nên việc tổng hợp báo cáo rất khó khăn. Trang thiết bị vừa thiếu vừa lạc hậu, kinh phí đầu tư mua sắm hàng năm quá ít. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu sự định hướng chung, chưa đồng bộ, hiệu quả không cao.

Từ thực trạng trên, các thành viên tham gia lớp tập huấn từ Liên minh HTX các tỉnh đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó, nhiều kiến nghị, giải pháp được đề xuất cho việc triển khai các đề án trong thời gian tới có hiệu quả hơn góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới.

Tr.Cường

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 14:46
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam