xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Liên minh HTX tỉnh thông báo công tác tuyển dụng viên chức năm 2016 In Email
Thứ tư, 01 Tháng 6 2016 07:10

Liên minh HTX tỉnh thông báo công tác tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Trên cơ sở biên chế được giao và kế hoạch biên chế năm 2016 của Liên minh HTX tỉnh, số biên chế tuyển dụng bổ sung cho Ban kiểm tra (hiện tại chưa có người) theo kế hoạch này là 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

3. Hồ sơ tuyển dụng

a) Cử nhân Luật

b) Trình độ ngoại ngữ : Anh văn có bằng C trở lên.

c) Tin học : Tin học văn phòng chứng chỉ B.

d) Có hiểu biết về lĩnh vực kinh tế tập thể, nhất là Hợp tác xã

e) Các điều kiện khác : dưới 35 tuổi, Ưu tiên người có bằng Trung cấp kế toán trở lên hoặc các bằng cấp khác.

4. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b) Nội dung tuyển dụng:

- Xét kết quả học tập theo tiêu chuẩn cử nhân Luật, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc kết quả học tập toàn khóa (đào tạo theo hệ thống tín chỉ) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra, sát hạch theo tiêu chuẩn ngoại ngữ và lĩnh vực chuyên môn về kinh tế tập thể, thông qua làm bài thi, phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Nội dung kiểm tra, sát hạch hoặc phỏng vấn :

Bài viết : Làm bài viết: lựa chọn ngẫu nhiên 01 trong số 03 câu hỏi do Hội đồng tuyển dụng biên soạn liên quan đến các nội dung sau :

- Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể

- Kiến thức về hoạt động của phong trào kinh tế tập thể.

- Kiến thức chuyên môn: kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống liên quan đến hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX.

Ngoại ngữ : Dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Anh: lựa chọn ngẫu nhiên 01 trong số 03 bài viết do Hội đồng tuyển dụng biên soạn liên quan đến kiến thức về hoạt động của phong trào kinh tế tập thể.

Thời gian làm bài :

- Bài viết : Thời gian làm bài : 120 phút

- Bài dịch (Ngoại ngữ) : Thời gian làm bài: 60 phút

(Không được phép sử dụng tài liệu)

6. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/6/2016 đến 10/06/2016.

7. Địa điểm nạp hồ sơ: Tại văn phòng Liên minh HTX tỉnh (Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - ĐT: 054.3.833.105).

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam