xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Thông báo danh sách và thời gian dự thi xét tuyển viên chức năm 2016 của cơ quan Liên minh HTX tỉnh In Email
Thứ hai, 04 Tháng 7 2016 16:01

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-LMHTX ngày 29 tháng 02 năm 2016 về việc tuyển dụng viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 2016 ngày 29 tháng 6 năm 2016 về việc tuyển dụng viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ kết quả xét hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng Liên minh HTX tỉnh quyết định các anh/chị đã đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2016 tại Liên minh HTX tỉnh đủ điều kiện thi xét tuyển viên chức 2016, gồm:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Nam

Nữ

1

Lưu Thị Ngọc Anh

12/10/1991

Thừa Thiên Huế

2

Nguyễn Thanh Hà

10/10/1988

Thừa Thiên Huế

3

Đào Thị Huế

12/4/1990

Quảng Bình

4

Nguyễn Đức Hưng

05/01/1993

Thừa Thiên Huế

5

Nguyễn Thị Kiều My

28/7/1993

Thừa Thiên Huế

6

Hồ Thị Tâm Nhã

13/10/1993

Thừa Thiên Huế

7

Trần Thị Quỳnh Như

12/2/1985

Quảng Bình

8

Nguyễn Tấn Ngọc Phong

7/10/1993

Thừa Thiên Huế

9

Trần Quang Phương

11/7/1994

Thừa Thiên Huế

10

Võ Thị Hồng Phượng

28/8/1994

Quảng Bình

11

Nguyễn Thanh Sơn

12/2/1993

Quảng Bình

12

Nguyễn Thị Mộng Vân

15/9/1994

Thừa Thiên Huế

 

Thời gian tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2016:

- Sáng 8h00’ ngày 23/7/2016: Thi môn viết: Hiểu biết về Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012.

- Chiều 14h00’ ngày 23/7/2016: Thi môn viết: Dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Anh.

Địa điểm tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2016: Hội trường Liên minh HTX tỉnh – số 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế.

Yêu cầu các anh/chị dự thi đến trước 15 phút thời gian dự thi để nghe quy chế và nội quy thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên Liên minh HTX tỉnh.

 

Nơi nhận:
- Thông báo: (www.lmhoptaxatthue.com.vn);

Niên yết công khai tại trụ sở cơ quan;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)Lê Xuân Nhân

Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 7 2016 10:02
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam