xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Đồng chí Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam In Email
Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 09:38

Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V.

141 đồng chí trong Ban Chấp hành biểu quyết nhất trí 100% bầu 27 đồng chí trong khóa V Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2016- 2020, biểu quyết nhất trí 100% đại biểu đồng ý tại cuộc họp Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, lần thứ nhất bầu 17 đồng chí (15 đồng chí tái cử, 02 đồng chí giới thiệu mới đại diện cho khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên). Số Ban Thường vụ còn thiếu sẽ được bầu bổ sung vào các kỳ họp Ban chấp hành tiếp theo.

 

Căn cứ vào Văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đắc Thắng đã điều hành bầu Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí bầu đồng chí Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

100% đại biểu Ban Chấp hành biểu quyết, thống nhất bầu 4 đồng chí đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, bao gồm: Nguyễn Đắc Thắng, Lê Văn Nghị, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thịnh.

100% đại biểu Ban Chấp hành biểu quyết, thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra sẽ bầu 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Mạnh Thảo tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Long giữ chức vụ Phó Ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Theo http://vca.org.vn

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam