xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Liên minh HTX tỉnh thông báo kết quả thi sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2016 In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 16:08

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-LMHTX ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 28 tháng 7 năm 2016.

Liên minh HTX tỉnh thông báo kết quả thi sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

 

 

STT

Họ và tên

Môn

Anh Văn

Môn

Nghiệp vụ

1

Nguyễn Thị Mộng Vân

95

97

2

Lưu Thị Ngọc Anh

80

96

3

Nguyễn Tấn Ngọc Phong

20

53

4

Trần Quang Phương

10

62,5

5

Nguyễn Thị Kiều My

0

44

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam