xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Các hợp tác xã thành viên tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2017 In Email
Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 16:01

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2017 là “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống, đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Để thiết thực tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và công văn số 2762/UBND-TN ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX thực hiện tốt các hoạt động như sau:

1. Tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho thành viên, người lao động, công nhân nhất là lượng lượng đặc làm việc tại các bộ phận có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

 

2. Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại đơn vị; tham gia hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường trong “Tháng hành động vì môi trường”. (Nội dung các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo).

3. Rà soát, kiểm tra đánh giá các nguy cơ rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ môi trường nội bộ.

4. Khuyến khích các HTX, thành viên HTX tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường như: Khuyến khích hỗ trợ các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, nông thôn, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

5. Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc sử dụng sản phẩm thân thiện, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên thiên nhiên…

Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX thành viên căn cứ điều kiện, tình hình của đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Kết quả thực hiện, các HTX báo cáo về Liên minh HTX tỉnh trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh./.

 

Phụ lục 1.

CÁC THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2017

 

1.

Sống hài hòa với thiên nhiên

2.

Kết nối con người với thiên nhiên

3.

Nhiệt liệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2017

4.

Duy trì không gian xanh vì chất lượng cuộc sống

5.

Gần gũi với thiên nhiên giúp chúng ta mạnh khỏe hơn

6.

Hòa mình vào thiên nhiên

7.

Hãy khám môi trường xung quanh bạn

8.

Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

9.

Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế và an sinh xã hội

10.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường

11.

Hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận sự kỳ diệu nó mang lại


Phụ lục 2.

MẪU BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Tên người liên hệ: Email: Điện thoại:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các văn bản chỉ đạo của đơn vị để triển khai “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017.

2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” (chú ý các hoạt động có quy mô lớn hoặc giải quyết các điểm nóng về môi trường của địa phương cần mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai).

3. Chi tiết hoạt động:

- Mô tả hoạt động

- Nơi diễn ra

- Mục đích

- Các vấn đề tập trung giải quyết

- Tác động với cộng đồng

- Các sáng kiến so với các năm trước

…..

4. Kết quả các hoạt động trên địa bàn(biểu mẫu kèm theo):

- Số đơn vị tham gia: ………………. đơn vị

- Số người tham gia: ……………….. người

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý: ….. m3 (hoặc tấn)

- Tổng chiều dài rãnh được khoi thông: …… m

- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được duy tu, bảo dưỡng…): ……………… công trình

- Tổng số cây xanh được trồng mới: ………………. cây (hoặc ha…)

- Diện tích cây xanh được chăm sóc: ……………… ha

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi..: ………. cuộc

- Các hoạt động truyền thông: bài viết, phóng sự, tuyên truyền: ….. chương trình

- Các hình thức khác…

4. Những đề xuất, kiến nghị…

5. Hình ảnh kèm theo:

(Ghi chú: báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) gửi về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam