xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Quá Trình Hoạt Động của Liên Minh HTX Tỉnh In Email
Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 17:29
 

I.CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

  
 

Giai đoạn

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Các phòng ban

1994 – 1997

Nguyễn Văn Sắc, Lê Văn Hoàng

Phan Thảo

Chưa có phòng ban

1998

Phan Sum

Nguyễn Hữu Trân

Chưa có phòng ban

1998 – 2002

Lê Văn Hoàng, Hoàng Huy Dàng

Ngô Viết Quýt
Nguyễn Hữu Trân
Phạm Thanh Liên

Chưa có phòng ban

2002 – 2008

Ngô Viết Quýt

Trần Văn Hiền

- Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Văn phòng
- Ban Phong trào
- Ban kiểm tra

2009 – 2013

Ngô Viết Quýt

Trần Văn Hiền, Lưu Trần Quốc Doãn, Võ Nguyên Đại

- Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Văn phòng
- Ban Phong trào
- Ban kiểm tra

 

II. BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH :

  
 

Các kỳ đại hội

Tổng số BCH

Chuyên trách

Đại diện các sở, ban ngành

Các đơn vị thành viên

Nhiệm kỳ 1  

(1988 - 2003)

24 người

4 chiếm 17%

7 (29%)

13 (54%)

Nhiệm kỳ 2
(2003-2008)

33 người

4 chiếm 12,1%

17 (51,5%)

12 (36,4%)

Nhiệm kỳ 3
(2009-2014)

35 người

   
   

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HTX :

  
 

Năm

Tổng số

Hợp tác xã

NN

TTCN

GTVT

TMDV

TDND

Điện

XD

TS

1997

226

170

28

19

2

7

 

 

 

1998

225

169      

14

19

2

7

 

2

12

1999

209

155

14

16

2

7

 

 

15

2000

239

156

14

17

2

7

2

3

38

2001

263

157

15

18

2

7

3

5

56

2002

269

160

15

17

2

7

12

5

51

2003

260

162

15

17

2

7

14

5

38

         

2008

243

134

38

18

2

7

40

0

4

Cập nhật ngày Thứ tư, 12 Tháng 8 2009 15:43
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 31 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036117

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?