xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Phương Án SXKD In
Thứ bảy, 04 Tháng 7 2009 11:56

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ HỢP THUỶ - HUYỆN HƯƠNG THUỶ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ
CỦA LIÊN HIỆP HTX HƯƠNG THỦY
NHIỆM KỲ 2008 - 2013
 I-ĐẶT VẤN ĐỀ


Sản xuất nông nghiệp hiện nay còn phụ thuộc rất lớn vào thời tiết; khí hậu, sản phẩm sản xuất ra còn nhỏ lẻ, ít có sản phẩm mang tính hàng hoá. Các HTX nông nghiệp chưa mạnh dạn liên doanh, liên kết để làm ăn lớn hơn do thiếu thông tin, thiếu kiến thức và kinh nghiệm quản lý . . . làm cho kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, trong lúc các loại hình doanh nghiệp khác phát triển khá.
Liên hiệp HTX Hương Thuỷ ra đời là một nhu cầu tất yếu, khách quan trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, liên kết giữa các thành viên là các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Hương Thuỷ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, có đủ điều kiện tổ chức hoạt động theo hướng đa năng, đa ngành nghề, mở rộng sản xuất, tăng tính cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động và HTX thành viên.
Liên hiệp HTX Hương Thuỷ là một tổ chức kinh tế, hoạt động như một doanh nghiệp.

II-GIƠÍ THIỆU CHUNG
Huyện Hương Thủy nằm phía Đông Nam cách thành phố Huế 10km, phía đông giáp huyện Phú vang, phía nam giáp huyện Phú Lộc, phía tây giáp huyện Nam Đông và A lưới. Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn, trong đó có hai xã vùng núi. Tổng dân số hơn 95 ngàn người trong đó hơn 85% là sống bằng nông nghiệp. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 46 ngàn ha. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 11,5%/năm.
Toàn huyện có 12 hợp tác xã nông nghiệp và 01 tập đoàn sản xuất. Các HTX nông nghiệp ở huyện là những HTX khá, hàng năm hoạt động đều có lãi, tổ chức kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của của xã viên trên địa bàn, tuy nhiên vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, không thể xúc tiến các dự án lớn, thiếu sức cạnh tranh phát triển trong quá trình hội nhập. Việc ra đời Liên hiệp HTX nông nghiệp Hương Thuỷ là một loại hình kiểu mới, toàn diện cả về kinh tế - chính trị - xã hội và cả hiệu quả của các thành viên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

III. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ 1. Về mặt kinh tế.
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên và của Liên hiệp HTX, trên cơ sở tăng cường sức mạnh của các HTX liên kết lại nhằm phát huy hết nội lực, tiềm năng của từng HTX thành viên.
Liên hiệp HTX Hương Thuỷ phát triển nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho:
- Các HTX thành viên.
- Từng xã viên trong HTX thành viên.
- Tạo điều kiện cho các HTX thành viên tham gia thị trường trong nước và quốc tế; hiện đại hoá công nghệ, tăng tính cạnh tranh và hoạt động đảm bảo có lãi.
2. Về mặt xã hội.
- Cùng chính quyền, đoàn thể giải quyết các yêu cầu của xã hội về việc làm, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.
- Hài hoà lợi ích giữa LH HTX, các HTX thành viên trong Liên hiệp HTX và xã viên của HTX thành viên; mỗi người dân trong vùng gián tiếp được hưởng lợi về kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng tăng từ hoạt động của Liên hiệp HTX.
- Góp phần xây dựng nông thôn mới mang bản sắc văn hoá truyền thống, văn minh, hiện đại.

IV. Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG1. Ý nghĩa về kinh tế:
- Cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên một cách tiện lợi và có hiệu quả.
- Tạo ra sức mạnh của một tổ chức kinh tế có nguồn vốn đủ lớn; có tư cách pháp nhân; có thị trường sử dụng dịch vụ lớn, ổn định; có cơ sở vật chất; có tư duy; năng lực mới, đủ sức cạnh tranh với các tổ chức kinh tế khác.
- Tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến, sản xuất, marketing, thông tin . . . .
- Tiếp thu và chuyển giao tiến bộ KHKT hiện đại, tiên tiến vào các dịch vụ và việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của LH HTX.
- Làm cho trình độ, năng lực, tổ chức điều hành, lãnh đạo quản lý, kinh doanh LH HTX không ngừng nâng lên.
- Tạo ra mô hình kinh tế tập thể mới trong giai đoạn hiện nay.
2. Ý nghĩa về chính trị:
Thành lập Liên hiệp HTX Hương Thuỷ là tạo ra cách làm ăn mới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

V-CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LH HTX.
Luật HTX sửa đổi năm 2003; Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đã thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
Quyết định 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010) với quan điểm "Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là HTX nhằm góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2815 /QĐ-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể. Quyết định số 1000 QĐ-UBND về Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006 – 2010, phấn đấu thành lập 1 – 2 Liên hiệp HTX.
VI - MỤC TIÊU CHUNG :
Liên hiệp HTX hoạt động như doanh nghiệp, lấy lợi ích kinh tế làm chính, góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống và phát triển cộng đồng.
LH HTX hoạt động với mục tiêu: “Xã viên giàu, hợp tác xã  mạnh về kinh tế, Liên hiệp hợp tác xã phát triển năng động và bền vững”

Download tài liệu Phương án SXKD của Liên Hiệp

Cập nhật ngày Thứ bảy, 04 Tháng 7 2009 12:07
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Xem Trực Tuyến

Hiện có 32 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036116

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?