xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Hoạt Động Dự Án In Email
Thứ bảy, 04 Tháng 7 2009 12:12

HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN XÚC TIẾN THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HTX
 Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN:

- Xuất phát từ ý tưởng trên cơ sở nhu cầu hợp tác của các HTX nông nghiệp, thành viên và tạo ra một mạng lưới làm việc minh bạch
, môi trường làm việc có hiệu quả; hướng cho các HTX nông nghiệp riêng rẽ thành một tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn, tổ chức các dịch vụ mạng lại lợi nhuận và tạo cơ hội việc làm cho người nông dân góp phần tạo ra bình đẳng giới, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn nông nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thông qua giới thiệu của Liên minh HTX Việt Nam, Tổ chức Liên hiệp HTX tiêu dùng Thuỵ Điển (KFPC) đã tiến hành phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và triển khai dự án về "Xúc tiến thành lậpLiên hiệp HTX nông nghiệp" trên địa bàn huyện Hương Thuỷ. Cùng với Sở Nông nghiệp tỉnh, Chi cục quản lý HTX tỉnh, Phòng nông nghiệp huyện Hương Thuỷ, Liên minh HTX tỉnh đã chọn và vận động 06 HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Hương Thuỷ (HTX NN Thuỷ Dương, HTX Thuỷ Phù 1, HTX Thuỷ Châu 1, HTX Thuỷ Vân, HTX Thuỷ Thanh 1, HTX Thuỷ Thành 2) tham gia dự án.
- Hiện nay, ngoài việc triển khai theo dự án của Tổ chức Liên hiệp HTX tiêu dùng Thuỵ Điển và sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh thì DA không có tổ chức phi chính phủ nào tham gia.

II. TÓM TẮC SƠ LƯỢC DỰ ÁN:

- Dự án thành lập Liên hiệp Hợp Tác Xã Nông nghiệp (LHHTXNN) ở Thừa Thiên Huế (trên địa bàn huyện Hương Thuỷ) được tiến hành theo 4 giai đoạn:
* Giai đoạn 1 : Giai đoạn chuẩn bị (2005 - 2007)
* Giai đoạn 2 : Lên kế hoạch thực hiện dự án. (2007 - 31/6/2008)
* Giai đoạn 3: Triển khai - thực hiện dự án.(1/7/2008 - 2009)
* Giai đoạn 4: Giám sát, theo dõi, đánh giá dự án (2009 - 2010)
Năm 2006, Dự án thành lập LH HTX nông nghiệp đang ở thời gian đầu của giai đoạn 1 (giai đoạn chuẩn bị DA); KFPC đã có 05 tuần làm việc với Liên minh HTX, các thành viên trong nhóm DA và các chủ nhiệm là quan sát viên.
Năm 2007, tiếp tục triển khai dự án. Liên minh HTX tỉnh, nhóm Dự án và các chuyên gia KFPC đã tổ chức 05 tuần hội thảo, 01 đợt tham quan các tỉnh phía Bắc (Liên hiệp HTX Bắc Ninh), 01 đợt tham quan các tỉnh phía Nam (Liên hiệp HTX nn Bình Định, Liên hiệp HTX Quảng Nam)

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Tổ chức khảo sát tình hình cơ bản một số HTX nông nghiệp trên địa bàn nhằm nắm tình hình hoạt động và khả năng tài chính vận động tham gia thành lâph mô hình Liên hiệp HTX đầu tiên của tỉnh.
2. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND huyện, phòng nông nghiệp huyện; Chi cục quản lý HTX bàn về ý tưởng thành lập Liên hiệp HTX, chọn các thành viên vận động tham gia LH HTX.
Thống nhất chọn 06 HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Hương Thuỷ: Thuỷ Dương; Thuỷ Châu 1, Thuỷ Phù 1, Thuỷ Tân, Thuỷ Thanh 1 và Thuỷ Thanh 2.
3. Thành lập tổ dự án gồm 12 thành viên, trong đó bao gồm:
- Chủ dự án : Ông Ngô Viết Quýt, chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
- Trưởng DA : Ông Trương Cường, phó ban tổ chức phong trào.
- Thư ký DA : Bà Lê Trần Thu Minh, cán bộ Ban phong trào.
- Kế toán DA : Ông Phạm Hồng Phong, kế toán kiêm phó văn phòng
- Các thành viên : Chi cục phó cục quản lý HTX, trưởng phòng nông nghiệp, 06 thành viên và cán bộ làm công tác phiên dịch.
4. Thành lập nhóm quan sát viên gồm 30 thành viên là chủ nhiệm các HTX nông nghiệp các huyện lân cận. Nhóm quan sát viên tham gia với mục đích vừa học hỏi, vừa tham giam xây dựng thành lập mô hình LH HTX ở Huyện Hương Thuỷ. Vận dụng và triển khai tại địa phương mình khi dự án thành công.
5. Tổ chức khảo sát tình hình cơ bản của 06 HTX, xúc tiến xây dựng dự thảo phương án hoạt động của LH HTX.
6. Làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hương Thuỷ về việc thống nhất nội dung thành lập Liên hiệp trên địa bàn huyện.
7. Tiến hành tổ chức các đợt hội thảo tuyên truyền về mô hình LH HTX bao gồm các nội dung sau :
- Thành phần :
+ Cán bộ, xã viên 06 HTX tham gia thành lập LH HTX
+ Lãnh đạo chính quyền địa phương các xã có HTX tham gia thành lập LH HTX.
- Nội dung tuyên truyền :
+ Các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc xúc tiến thành lập LH HTX.
+ Sự cần thiết phải thành lập LH HTX trong giai đoạn hiện nay.
+ Hiệu quả đạt được khi LH HTX đượa thành lập và đi vào hoạt động.
8. Tổ chức các đợt hội thảo giũa chuyên gia KFPC với các thành viên nhóm DA và quan sát viên bao gồm các nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm DA từ nay đến T6/2008.
- Bàn về xây dựng kế hoạch kinh doanh của LH HTX
- Tài chính, phân tích điểm mạnh điểm yếu của LH HTX và đối thủ cạnh tranh.
- Vai trò lãnh đạo, quản lý trong LH HTX.
- Mô hình, giá trị HTX và tư cách của thành viên.
9. Tổ chức các đợt hội thảo tham gia xây dựng các văn bản quan trọng:
- Đã xây dựng dự thảo điều lệ LH HTX.
- Đã xây dựng dự thảo phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của LH HTX.

IV. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ  TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền đến tận cán bộ, xã viên các HTX thành viên về mô hình LH HTX và quá trình thành lậpLH HTX Hợp Thuỷ.
2. Chuẩn bị các nội dung cần thiết: Tài liệu, hội trường, kinh phí, giấy mời các buổi hội thảo, công tác bầu cử tại Hội nghị thành lập LH HTX đúng thời gian dự kiến.
3. Xác định nguồn vốn kinh doanh. Lập các dự án vay vốn các tổ chức tín dụng.
4. Tính toán lượng tiền mặt cần thiết tại từng thời điểm nhằm có kế hoạch chủ động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
5. Làm việc với lãnh đạo địa phương về nhân sự của LH HTX.
6. Xúc tiến công tác tiếp thị hàng hoá : đầu vào và đầu ra của LH HTX.
7. Tiếp tục hoàn chính Điều lệ; Phương án hoạt động của LH HTX.

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Xem Trực Tuyến

Hiện có 24 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3025269

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?