xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollolMiting kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam (11/4)
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ năm, 29 Tháng 3 2012 14:18

Suốt trong chặng đ­ường hình thành và phát triển, các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX luôn nhận đư­ợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà n­ước, Quốc hội, Chính phủ và Bác Hồ; điều đó đ­ược thể hiện trong rất nhiều chủ tr­ương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các bản pháp luật và các ch­ương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể của Nhà n­ước, Chính phủ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ng­ười đầu tiên đ­ưa tư­ t­ưởng hợp tác xã vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đư­ờng cứu nư­ớc, Ng­ười đã quan tâm đến hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; năm 1927, trong Tác phẩm Đ­ường Cách mệnh, Bác đã giành một chư­ơng viết về hợp tác xã. Với lời lẽ trong sáng, giản dị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực; chỉ ra các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Cho đến nay, những t­ư t­ưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã vẫn còn giữ nguyên giá trị. Ngay sau khi nước ta mới giành đ­ược độc lập, Bác Hồ đã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Đọc thêm...
 
Vai trò của hợp tác xã ở một số nước trên thế giới
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ ba, 26 Tháng 7 2011 08:17

Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể khá phổ biến, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và hiện diện ở các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, đến nay hợp tác xã vẫn tỏ ra là mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Và quan trọng hơn nữa, thông qua hợp tác xã, các hộ nông dân, các doanh nghiệp nhỏ hợp tác với nhau, tăng sức mạnh để đối phó với khó khăn và tránh các nguy cơ thua lỗ cao.

Đọc thêm...
 
Nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 88 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 16 của Liên hợp quốc.
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ hai, 28 Tháng 6 2010 09:04

                               “HỢP TÁC XÃ TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ” 

       Phụ nữ trên khắp thế giới hiện đang chọn mô hình Hợp tác xã (HTX) là mô hình hiệu quả nhằm giải quyết các nhu cầu về kinh tế và xã hội của mình. HTX không chỉ giúp phụ nữ đạt được những mong muốn về kinh tế, tiếp cận các nhu cầu về sản xuất và dịch vụ, mà phụ nữ còn nhận biết được rằng HTX là sự lựa chọn hấp dẫn mà ở đó giá trị đạo đức, các giá trị và nguyên tắc HTX được giữ vững, là nơi mang lại các cơ hội tạo thu nhập cho phụ nữ.

Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 6 2010 09:12
Đọc thêm...
 
Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của HTX
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 15:35

·       (Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kỳ họp lần thứ 64 ngày 11/2/2010)

·       Công nhận rằng các HTX, bằng nhiều hình thức khác nhau của mình, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ nhất có thể vào phát triển kinh tế, xã hội của tất cả người dân, bao gồm phụ nữ, thanh niên và người già, những người tàn tật và người dân bản địa, đang trở thành nhân tố chính của phát triển kinh tế xã hội và góp phần xóa đói nghèo.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 15:42
Đọc thêm...
 
Kinh nghiệm phát triển HTX Nhật Bản: Có thể tham khảo cho HTX nông nghiệp Việt Nam
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ sáu, 18 Tháng 6 2010 14:42

          Một là, tăng cường các hoạt động phục vụ nhu cầu cần thiết của xã viên.  

 

          Để tận dụng triệt để tính ưu việt của tổ chức HTX, HTX nông nghiệp của Việt Nam, ngoài việc củng cố các hoạt động truyền thống như dịch vụ thủy lợi, điện, phòng trừ sâu bệnh, làm đất, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất… cần mở thêm các hoạt động mà HTX nông nghiệp Nhật Bản hiện đang làm, cụ thể là: Hướng dẫn làm trang trại; hướng dẫn bà con tổ chức cuộc sống tốt hơn, nghiên cứu và phát triển thị trường hàng hóa nông sản; chế biến sản phẩm; cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của nông dân; cung cấp tín dụng, bảo hiểm, phúc lợi, du lịch, giáo dục, quan hệ cộng đồng, tổ chức vận động hành lang…
Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 6 2010 14:50
Đọc thêm...
 


Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam