Làng nghề Mây Tre Bao La là một làng nghề truyền thống được hình thành và phát triển qua trên 600 năm, làng nghề hoạt động đã tạo ra nhiều việc làm thường xuyên cho các hộ sản xuất mây tre tại địa phương.
Để mở rộng sản xuất kinh doanh và khôi phục sản của một làng nghề năm 2007 Hợp tác xã Mây tre Bao La được thành lập với định hướng khôi phục phát triển làng nghề gắn với du lịch.
HTX chuyên sản xuất các sản phẩm bằng Tre từ những sản phẩm đặc trưng truyền thống gắn với nông thôn Việt Nam, sản phẩm cao cấp phục vụ trang trí nội thất hiện đại và các mẫu mã theo yêu cầu...
Mội thông tin, xin khách hàng liên hệ:
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ HTX, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng. Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3814408.
Email: tttv.lmhtx@thuathienhue.gov.vn
Website: lmhoptacxatthue.com.vn                   
Sản phẩm HTX may tre đan Bao La

Chi tiết sản phẩm:

STT

MÃ HÀNG

KÍCH THƯỚC

STT

MÃ HÀNG

KÍCH THƯỚC

1

BL1

33x19x7

21

BL21

17x11

2

BL2

33x19x7

22

BL22

17x11

3

BL3

33x19x7

23

BL23

22x12x9

4

BL4

33x19x7

24

BL24

22x12x9

5

BL5

33x19x7

25

BL25

24x15x9

6

BL6

19x7

26

BL26

16x11

7

BL7

22x7

27

BL27

16x11

8

BL8

30x20

28

BL28

16x10

9

BL9

22x1.5

29

BL29

32x45x25

10

BL10

22x4

30

BL30

40x60x15

11

BL11

17x1.5

31

BL31

45x20

12

BL12

22x1.5

32

BL32

25x34x13

13

BL13

24x1.5

33

BL33

28x38x10

14

BL14

17x2

34

BL34

23x36x12

15

BL15

(28x8)(24x75)(20x7)

35

BL35

28x38x10

16

BL16

18x16

36

BL36

40x40x60

17

BL17

30x20x6.5

37

BL37

32x39x14

18

BL18

27x18x13

38

BL38

20x20x10

19

BL19

16x14x7

39

BL39

50x30x80

20

BL20

32x27x4

40

BL40

20x30x30