xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 In Email
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 13:54

Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2017. Trên cơ sở đó Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế xét công nhận HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh, tặng giấy khen và đề nghị Liên minh HTX tặng bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”… cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển HTX năm 2017. "Download Mẫu hồ sơ khen thưởng 2017"

Thường trực Liên minh HTX tỉnh kính đề nghị các HTX thành viên chuẩn bị một số nội dung sau:

1. Tự chấm điểm xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2017 theo các các nội dung, tiêu chí đề ra. (theo file đính kèm).

2. Viết báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho các cá nhân tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương mới. Số lượng: 02 bộ/hồ sơ (theo file đinh kèm).

 

3. Viết báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2017, hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

Số lượng: 02 bộ/hồ sơ, đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương đối với thành tích của tập thể và xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với thành tích cá nhân.

Bảng tự chấm điểm HTX điển hình tiên tiến, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Ban phong trào Liên minh HTX tỉnh trước ngày 15/12/2017.

Trong quá trình triển khai có vấn đề gì còn thắc mắc đề nghị liên hệ về Ban Phong trào Liên minh HTX tỉnh để được hướng dẫn cụ thể./.

Điện thoại liên hệ: 0234.3817083

 

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 15:31
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam