xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Văn Bản Trung Ương In Email
Thứ bảy, 04 Tháng 7 2009 12:36

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 

Nhấp chuột vào phần tóm tắt nội dung để xem chi tiết văn bản

Ký hiệu
Ngày
Tóm tắt nội dung
20-CT/TW
02/01/2010
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
342/QĐ-LMHTXVN
04/5/2006
Quyết định số: 342/QĐ - LMHTXVN ngày 04/5/2006 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về quy chế Thi đua - Khen thưởng

88/2005/NĐ-CP
7/11/2005
Nghị định về một số chính sách hỗ trợ - khuyến khích phát triển HTX
77/2005/NĐ-CP
9/6/2005
Nghị định của CP về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX
87/2005/NĐ-CP
7/11/2005
Nghị định về đăng ký kinh doanh HTX
66/2006/TT-BTC
7/17/2006
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005
18/2003/QH11
11/26/2003
Luật Hợp tác xã sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2004
22/2003/CT-TTg
3/10/2003
Chỉ thị 22/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể
16/CP
2/21/1997
Nghị định của Chính phủ số 16/CP ngày 21 tháng 02 năm 1997 về chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
23/2012/QH13
20/12/2012
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
193/2013/NĐ-CP
21/11/2013
Nghị định (NĐ) số 193/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 21/11/2013 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 .
2261/QĐ-TTg
15/12/2014
Thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định Số: 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.
Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 2 2016 15:07
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3025258

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?